Asociația Română de Gemoterapie și Homeopatie vă propune un curs de gemoterapie complex, care îmbină cunoașterea științifică de ultimă oră din acest domeniu cu experiența clinică a 19 specialiști cu peste 10 sau 20 de ani experiență în gemoterapie și invitații lor!

Ce veți învăța la acest curs?

Curs de gemoterapie pentru medici și farmaciști - modulul I
Modulul I
Preț: 100 EUR


  • Teoria ce stă la baza gemoterapiei
  • Profilul extractelor gemoterapice oglindit în literatura de specialitate
  • Prezentări pentru 56 de monografii de extracte gemoterapice

Detalii


Curs de gemoterapie pentru medici și farmaciști - modulul II
Modulul II
Preț: 150 EUR


  • Experiența lectorilor ARGH în afecțiuni ale aparatelor și sistemelor organismului uman
  • Afecțiunile ce pot beneficia de abordarea gemoterapică
  • Asocieri de gemoterapice ce își completează acțiunea prin sinergism sau complementaritate

Detalii

Curs de gemoterapie pentru medici și farmaciști - modulul III
Modulul III
în pregătire


  • Cercetare științifică în gemoterapie – de la Pol Henry până în zilele noastre
  • Fitochimia și farmacologia extractelor gemoterapice
  • Cazuistică gemoterapică relevantă – cazuri clinice, studii de caz cu comentarii ale beneficiilor și atenționărilor ce se impun
La finalul celor 3 module de curs, ARGH eliberează cursanților un CERTIFICAT DE SPECIALIZARE ÎN GEMOTERAPIE.